چشمی جک برقی

چشمی جک درب پارکینگ:

چشمی جک درب پارکینگ یک وسیله الکترونیکی است که برای جک برقی مورد استفاده قرار می گیرد.وظیفه  چشمی درب پارکینگ یک برای ایمنی دوم برای بازو بسته شدن درب می باشد.

نصب چشمی جک درب برای زمانی است که درب در حال بسته شدن می باشد که در ایران بیشتر از یک چشمی برای بیرون درب استفاده می شود.که اگر انسان یا هر نوع شی دیگری بین درب باشد و درب در حال بسته شدن باشد حالت عکس کار میکند.

چشمی جک پارکینگ پروتکو RF40

در همه جک هایی پارکینگ چه تک لنگه چه دو لنگه داخل پک خریداری شدشان یک جفت چشمی یا فتوسل گذاشته شده است.

چشمی جک سیماران:

شرکت سیماران با توجه به نیاز بازار تغییرات اساسی در چشمی هایی خود داده است.در چشمی های جدید سیماران به همراه کارکرد چشمی فلاشر نیز اضافه شده است که برای تشخیص اندازه درب و خود چشمی می باشد. ولتاژمورد نیاز این نوع چشمی ها 12 یا 24 ولت به صورت جریان مستقیم و متناوب می باشد.

با اینکه در طراحی و ساخت این چشمی ضد آب بودن در نظر گرفته شده است اما بهتر است در هنگام شست وشویی درب به صورت مستقیم به چشمی آب گرفته نشود.