• جک پارکینگ سیماران ریلی P800

  جک پارکینگ سیماران ریلی P500

  22,000,000 تومان

  نوع و مدل جک: Siamran Faraz P500
  حداکثر توان جابجایی: 500 کیلوگرم برای
  حداکثر عرض درب: 4 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 120 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی، اداری
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: دارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: دارد
  قابلیت باز شدن بیش از 90 درجه: ندارد
  متعلقات همراه جک: موتور ریلی، 4 متر دنده شانه ای، 2 عدد ریموت، فلاشر، چشمی

 • جک بازویی سیماران فراز P5 دو لنگه

  جک بازویی سیماران فراز P5 دو لنگه

  21,200,000 تومان

  نوع و مدل جک: SIMARAN FARAZ P4
  حداکثر توان جابجایی: 300 کیلو برای هر لنگه
  حداکثر عرض درب: 4 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 75 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی – تجاری
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: دارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: ندارد
  قابلیت باز شدن بیش از 90 درجه: ندارد
  متعلقات همراه جک: 2 عدد بازوی جک – دو عدد ریموت – چشمی – فلاشر – پایه – مدارفرمان

 • جک بازویی سیماران فراز P4 دو لنگه

  جک بازویی سیماران فراز P4 دو لنگه

  20,300,000 تومان

  نوع و مدل جک: SIMARAN FARAZ P4
  حداکثر توان جابجایی: 300 کیلو برای هر لنگه
  حداکثر عرض درب: 3 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 75 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی – تجاری
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: دارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: دارد
  قابلیت باز شدن بیش از 90 درجه: دارد
  متعلقات همراه جک: 2 عدد بازوی جک – دو عدد ریموت – چشمی – فلاشر – پایه – مدارفرمان

 • جک پارکینگ سیماران ریلی P800

  جک پارکینگ سیماران ریلی P800

  20,200,000 تومان

  نوع و مدل جک: Siamran Faraz P800
  حداکثر توان جابجایی: 800 کیلوگرم برای
  حداکثر عرض درب: 8 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 120 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی، اداری
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: دارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: دارد
  قابلیت باز شدن بیش از 90 درجه: ندارد
  متعلقات همراه جک: موتور ریلی، 4 متر دنده شانه ای، 2 عدد ریموت، فلاشر، چشمی

 • جک ریلی سیماران 1200

  جک ریلی سیماران 1200

  12,900,000 تومان

  جک ریلی 1200 سیماران

  کارکرد ریلی

  تحمل وزن 1200 کیلوگرم

 • جک بازویی سیماران فراز S6 دو لنگه

  جک بازویی سیماران فراز S6 دو لنگه

  9,300,000 تومان

  نوع و مدل جک: Siamran Faraz S6
  حداکثر توان جابجایی: 300 کیلوگرم
  حداکثر عرض درب: 4.5 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 200 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی، اداری
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: دارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: دارد
  قابلیت باز شدن: بیش از 90 درجه دارد
  متعلقات همراه جک: 2 عدد بازوو جک – 2 عدد ریموت – 1 عدد فلاشر – برد و مدارفرمان – 1 جفت چشمی – یراق نصب

 • جک بازویی سیماران فراز S4 تک لنگه

  جک بازویی سیماران فراز 6L دولنگه

  8,700,000 تومان

  نوع و مدل جک :SIMARAN FARAZ 6L
  حداکثر توان جابجایی: 300 کیلو برای هر لنگه
  حداکثر عرض درب: 4 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 50 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: ندارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: دارد
  قابلیت باز شدن بیش از 90 درجه: دارد
  متعلقات همراه جک: 1 عدد بازوی جک -دو عدد ریموت – چشمی – فلاشر – پایه – مدارفرمان

 • فروش ویژه! جک بازویی سیماران فراز S4 دو لنگه

  جک بازویی سیماران فراز S4 دو لنگه

  3% 8,300,000 تومان

  نوع و مدل جک: SIMARAN FARAZ S4
  حداکثر توان جابجایی: 300 کیلو برای هر لنگه
  حداکثر عرض درب: 2.5 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 50 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: ندارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: دارد
  قابلیت باز شدن بیش از 90 درجه: دارد
  متعلقات همراه جک: دو عدد ریموت – چشمی – فلاشر – پایه – مدارفرمان

 • جک بازویی سیماران فراز S6 تک لنگه

  جک بازویی سیماران فراز S6 تک لنگه

  7,800,000 تومان

  نوع و مدل جک: Siamran Faraz S6
  حداکثر توان جابجایی: 300 کیلوگرم
  حداکثر عرض درب: 4.5 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 200 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی، اداری
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: دارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: دارد
  قابلیت باز شدن: بیش از 90 درجه دارد
  متعلقات همراه جک: 1 عدد بازوو جک – 2 عدد ریموت – 1 عدد فلاشر – برد و مدارفرمان – 1 جفت چشمی – یراق نصب

 • فروش ویژه! جک بازویی سیماران فراز S4 تک لنگه

  جک بازویی سیماران فراز 4L دولنگه

  3% 7,680,000 تومان

  نوع و مدل جک: SIMARAN FARAZ L4
  حداکثر توان جابجایی: 300 کیلو برای هر لنگه
  حداکثر عرض درب: 2.5 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 50 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: ندارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: دارد
  قابلیت باز شدن بیش از 90 درجه: دارد
  متعلقات همراه جک: 1 عدد بازوی جک -دو عدد ریموت – چشمی – فلاشر – پایه – مدارفرمان

 • جک بازویی سیماران فراز S4 تک لنگه

  جک بازویی سیماران فراز S4 تک لنگه

  7,200,000 تومان

  نوع و مدل جک: SIMARAN FARAZ S4
  حداکثر توان جابجایی: 300 کیلو برای هر لنگه
  حداکثر عرض درب: 2.5 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 50 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: ندارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: دارد
  قابلیت باز شدن بیش از 90 درجه: دارد
  متعلقات همراه جک: 1 عدد بازوی جک -دو عدد ریموت – چشمی – فلاشر – پایه – مدارفرمان

 • برد کنترل جک پارکینگی سیماران Q70A

  1,500,000 تومان

  ولتاژ جک یا موتور 220 ولت
  کشور سازنده ایران
  نوع محصول مدار کنترل
  برند سازنده سیماران Simaran

 • چشمی جک پارکینگ فلاشر دار سیماران

  چشمی جک پارکینگ فلاشر دار سیماران

  400,000 تومان

  چشمی یا فتوسل جک درب پارکینگ فراز سیماران (یک جفت)
  دارای چراغ چشمک زن روی فتوسل
  کاربرد بالا در شب برای دیدن محدوده درب
  سازگار با تمامی جکهای پارکینگی و کرکره برقی

 • چشمی پارکینگ نورآتی

  چشمی جک پارکینگ نور آتی

  300,000 تومان

  حد اکثر طول دید مفید  45m

  -10 الی +70 درجه سانتیگراد محدود دمای قابل کارکرد

  3A/24VDC  ولتاژ تحریک رله

 • کیت قفل برقی سیماران

  کیت قفل برقی سیماران

  250,000 تومان

  جهت قفل برقی مناسب درب دولنگه سیماران و پروتکو

 • برد کنترل جک پارکینگی سیماران Q60

  برد کنترل جک پارکینگی سیماران Q60

  990,000 تومان

  کشور سازنده: ایران
  نوع محصول: برد فرمان درب اتوماتیک
  برند سازنده: سیماران Simaran

 • رسیور 3 رله سیماران CL 120A

  رسیور 3 رله سیماران CL 120A

  540,000 تومان

  زمانی که یک دکمه از ریموت فشار داده می شود، دستوراتی صادر می شود، در نتیجه تعداد رله ها همان تعداد دستورات می باشد. مثلا با فشار دادن دکمه یک از روی ریموت درب پارکینگ را دو لنگه باز نمود یا با فشار دادن دکمه دو، درب اتوماتیک را تک لنگه باز وبسته نمود و همچنین با فشار دادن دکمه سه چراغ پارکینگ را روشن یا خاموش کرد، در نهایت تمامی این ها دستوراتی هستند که با رله انجام می پذیرند.

 • ریموت جک پارکینگ سیماران

  ریموت جک پارکینگ سیماران

  85,000 تومان

  نوع محصول: ریموت
  کشور سازنده: ایران
  برند سازنده: سیماران
  فرکانس: 433MHz
  لرنینگ: می باشد
  تعداد دکمه: 4 عدد
  رنگ بدنه: مشکی
  روکش: دارد

 • ریموت جک پارکینگ سیماران جدید

  ریموت جک پارکینگ سیماران جدید

  65,000 تومان

  √ ریموت جک سیماران طرح جدید
  √ دارای دو دکمه برای فرمان
  √ فرکانس 433 مگاهرتز
  √ فرمان به مدارتمامی جک سیماران

 • جک پارکینگ سیماران ریلی P800

  جک پارکینگ سیماران ریلی P1500

  نوع و مدل جک: Siamran Faraz P1500
  حداکثر توان جابجایی: 1500 کیلوگرم برای
  حداکثر عرض درب: 8 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 120 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی، اداری
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: دارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: دارد
  قابلیت باز شدن بیش از 90 درجه: ندارد
  متعلقات همراه جک: موتور ریلی، 4 متر دنده شانه ای، 2 عدد ریموت، فلاشر، چشمی

 • جک بازویی سیماران فراز V دو لنگه

  جک بازویی سیماران فراز V دو لنگه

  نوع و مدل جک: جک الکترومکانیک سیماران فراز V
  حداکثر توان جابجایی قدرت جابجایی هر لنگه درب: 380 کیوگرم
  حداکثر عرض درب: 2.75 متر
  ولتاژ ورودی موتور جک برقی: 220 ولت
  قابلیت نصب (برق اضطراری): ندارد
  قابلیت نصب قفل برقی: دارد
  تعداد کارکرد روزانه: 100 بار در 24 ساعت
  موقعیت های محل نصب: مسکونی ، اداری
  قابلیت توقف در برابر مانع: دارد
  قابلیت ترمزگیری: دارد
  قابلیت ضد آب و گردوغبار: دارد
  قابلیت باز شدن بیش از 90 درجه: دارد
  متعلقات همرا جک: 2 عدد جک بازویی ، برد و باکس ، فلاشر ، یک جفت چشمی ، فلاشر متعلقات نصب